Δεν θα πιάσετε ποτέ τους σεσημασμένους μας πόθους.